ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศ

ปฎิทินกำหนดการเปิดภาคการศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสู้ภัยโควิด-19

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปรับลดค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่ายอัตราร้อยละ30 ทุกหลักสูตร ในปีการศึกษา2563
เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

แสดงความยินดีนักกีฬา

แสดงความยินดีนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ คว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรมา อ้วนไตร
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ูLink หน่วยงานภายนอก

www.000webhost.com