หลักสูตร

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ประเภททั่วไป ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. - 16 ก.พ.64 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ สมัครออนไลน์ได้ที่
http://edu-trg.tnsu.ac.th:81/tnsu_trg/ent_user_register.php
อ่านประกาศและกำหนดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่
www.ipetr.ac.th

 

 

 

แสดงความยินดีนักกีฬา

แสดงความยินดีนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ คว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษพร ศรีสวัสดิ์
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ูLink หน่วยงานภายนอก

www.000webhost.com