งานกิจกรรม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ นิลทจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรมา อ้วนไตร รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง