ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาศาสตร์

Login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและบุคลากร

 Username :
 Password :

 

 

 

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรมา อ้วนไตร
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ูLink หน่วยงานภายนอก